THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TP BVSK TENGSU

THÔNG BÁO

(V/v: Quảng Cáo Sản Phẩm)

 

Kính gửi:              Quý Khách hàng

 

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trí Lực Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trí Lực Việt là đại diện sở hữu sản phẩm“Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tengsu”.

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện một số tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Tengsu” của Công ty chúng tôi để quảng cáo trái quy định pháp luật cụ thể như:

  • Quảng cáo sản phẩm khi chưa được thẩm định nội dung quảng cáo của cơ quan y tế;
  • Quảng cáo sản phẩm không đúng với nội dung đã được thẩm định;
  • Mượn hình ảnh của nhân viên y tế và lời cảm ơn của bệnh nhân, các nghệ sĩ diễn viên để quảng cáo quá công dụng, thổi phòng tác dụng của sản phẩm.

Để đảm bảo việc thực hiện quảng cáo sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Tengsu” theo đúng quy định của pháp luật về quảng cáo. Bằng thông báo này, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trí Lực Việt Nam kính đề nghị Quý khách hàng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật liên quan đến quảng cáo thực phẩm chức năng. Trường hợp Công ty phát hiện Quý khách hàng quảng cáo sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Tengsu” vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm chức năng, Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng mạnh tay xử lý các hành vi này. Đồng thời, Quý khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Bài viết liên quan