VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trí Lực Việt Nam (Trí Lực Pharma) được thành lập ngày 25/05/2017. Trí Lực là một phần của hệ sinh thái doanh nghiệp eHeath Care, là một nhánh nhỏ trong dòng chảy lớn của thị trường cung cấp dược phẩm.

Trí Lực cung cấp những sản phẩm Đông Y, bởi lẽ chúng tôi tin tưởng vào tôn chỉ mà thần y Tuệ Tĩnh đã từng nói: “Đông dược liệu Đông bệnh – Nam dược trị Nam nhân”. Các sản phẩm đều được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP và được Cục an toàn thực phẩm – Bộ y tế xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Bốn giá trị cốt lõi mà chúng tôi luôn hướng đến là: “Cam kết – Chính trực – Tôn trọng – Công bằng”.

Với Trí Lực, chúng tôi không chỉ quan tâm tới khách hàng, người tiêu dùng mà còn mong muốn đem tới những giá trị thiết thực cho chính nhân viên công ty và cộng đồng.

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kickmen 1H

 

Xem thêm

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kickmen Plus

 

Xem thêm

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giấc Bình An

 

Xem thêm

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tengsu

 

Xem thêm

The Personal Statement is one of the most crucial parts of applying for college entrance

It is a fantastic opportunity to write about your ideas and aspirations for yourself, your own future and in which you hope to go in life. Every high school student should at least take this seriously. Here are a Couple termpapersworld.com of things that will help you create a personal statement which will stand out and Provide you the most benefit: